Saveti studentima

Kada počnete da studirate na univerzitetu postajete član akademske zajednice. Krajnji cilj rada svakog člana akademske zajednice je da kroz učenje, predavanje i bavljenje naučnom delatnošću radi za dobrobit društva u celini. Da bi to moglo da se ostvari, neophodno je da se postupa po pravilima akademskog integriteta, poštujući etičke vrednosti i standarde akademske zajednice.

Varanjem na ispitima, kupovanjem seminarskih radova, plagiranjem i falsifikatima, studenti varaju samo sebe: to je Vaše obrazovanje i Vaša budućnost – ne uskraćujte je sebi!Zašto neki studenti plagiraju?

U anketi koja je sprovedena pred pisanje ovog kursa, studenti na univerzitetima u Srbiji su se složili da su lenjost, pritisak da se ispit položi po cenu bilo čega, manjak interesovanja za predmet, manjak vremena, te nedovoljno znanje o akademskom pisanju najčešći razlozi za plagijarizam. Dobra organizacija i rad na vreme će Vam ostaviti mogućnosti da se obratite Vašim profesorima i asistentima za pomoć ukoliko Vam nešto nije jasno.