Saveti studentima

Jedan od najčešćih uzroka svesnog i nesvesnog akademskog nepoštenja proizilazi iz panike koja nastaje zbog lošeg planiranja vremena. Pisanje akademskih radova zahteva vreme za razmišljanje, prikupljanje rezultata, analizu i pisanje. Ako imate dovoljno vremena, moći ćete takođe da se obratite Vašim profesorima i asistentima za pomoć ukoliko Vam ona bude potrebna. Samodisciplina i upravljanje svojim vremenom su neophodni za uspešan završetak rada. Napravite dugoročni i kratkoročni raspored sa realističnim, raznovrsnim i fleksibilnim ciljevima vezanim za različite etape rada kako biste izbegli stres. I ne zaboravite da se nagradite za uspešno obavljene etape rada!Vodite uredne beleške na lekcijama, tokom čitanja literature i tokom pisanja rada. Tokom iščitavanja literature važno je da razdvojite ono što ste direktno prepisali od onoga što je vaše kritičko razmišljanje o tekstu kako ne bi došlo do nehotičnog plagijarizma. Jedan od načina je pisanje beleški u dva stupca – jedan za citate, a drugi za Vaše komentare – ili korišćenje posebne boje olovke ili teksta za direktne citate kako bi se oni razlikovali od ostatka teksta, na primer, „Pišite citate crvenom bojom“!


Tokom pisanja akademskog teksta može da bude korisno da se vodi dnevnik pisanja i istraživačkog rada.


Najvažniji savet za pisanje seminarskog rada je kontinuiran kontakt sa profesorima i mentorima: počnite na vreme i iskoristite pomoć koju možete da dobijete.