Problemi vezani za akademski integritet prilikom akademskog pisanja

Postoje različiti oblici nepoštenja prilikom pisanja akademskih i naučnih tekstova:

  • Plagijarizam, što uključuje prezentovanje reči, ideja i radova nekog drugog kao svoje bez da se navede izvor
  • Falsifikacija, odnosno izostavljanje ili promena podataka kako bi se podržala neka tvrdnja, hipoteza ili podatak
  • Fabrikacija, odnosno izmišljanje podataka ili izvora
  • Autoplagijarizam, odnosno predstavljanje svojih ranijih radova kao novih, na primer, štampanje istog teksta dva puta ili korišćenje delova svog ranijeg teksta bez upućivanja na izvor ili predavanje istog rada na dva kursa
  • Nedozvoljena saradnja
  • Lažno autorstvo

Plagijarizam i drugi oblici nepoštenja nisu uvek namerni i ponekad su prouzrokovani nedovoljnim znanjem o akademskom pisanju  - ali kazne mogu biti iste bez obzira na uzrok akademskog nepoštenja.