Šta je akademski integritet?

Reč integritet potiče od latinske reči integritas, a označava potpunost, nedeljivost, celovitost, kao i lično poštenje, nezavisnost, ispravnost i neporočnost, te privrženost određenim vrednostima i ponašanju. Akademski integritet je etički kodeks u skladu sa kojim treba da se ponašaju pripadnici akademske zajednice. Kada počnete da studirate na univerzitetu, važno je ne samo da budete uspešni u svojim studijama, već i da Vaš uspeh zasnujete na poštenju čuvajući akademski integritet. Da biste u tome uspeli, potrebno je da naučite i primenite osnovne vrednosti akademskog integriteta. Međunarodni centar za akademski integritet definiše ovaj pojam kroz šest osnovnih vrednosti: ISKRENOST, POVERENJE, POŠTENJE, POŠTOVANJE, ODGOVORNOST I HRABROST. Akademski integritet se odnosi na sve članove akademske zajednice: akademsko osoblje, studente, administrativno osoblje.

U ovom kursu, dobićete odgovore na pitanja šta je akademski integritet i zašto je toliko važan na univerzitetu, te kako Vi kao student možete da se ponašate u skladu sa akademskim integritetom. Nadamo se da ćete na kraju kursa ne samo znati da odgovorite na ta pitanja, već da ćete i sami prihvatiti te vrednosti kao osnovu za nastavak Vaših studija.


Pogledajte film i razmislite o tome kako Vi tumačite akademski integritet? Koje od navedenih vrednosti su Vama najvažnije? Kako možete da se ponašate na univerzitetu u skladu sa njima?