Mitovi i siva zona

Među studentima često kruže razni mitovi oko toga šta je dozvoljeno, a šta nije. Odgovore na neka od čestih pitanja ćete dobiti u filmu.