Šta se dešava kada se utvrde greške?

Akademski integritet uključuje razvoj vrlina i pozitivnog ponašanja članova akademske zajednice, ali i efikasno i fer otkrivanje i kažnjavanje neprihvatljivog ponašanja. Povrede kodeksa o akademskom integritetu se sankcionišu različitim merama prema opštem aktu visokoškolske ustanove. U filmu ćete saznati više o tome šta se dešava kada se utvrde greške.