IMPRESUM

Autor kurseva

Dr Sonja Bjelobaba, Upsala Univerzitet i Univerzitet u Geteborgu

Koncept i ideja

Dr Sonja Bjelobaba i Kristijan Rajković

Razvoj i dizajn

Smartpoint Adria, Beograd

Govornici

Olga Arsić, MA, Alumni asocijacija Zapadnog Balkana
Jelica Đokić, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Dr Dragan Đorđević, Univerzitet u Nišu
Dr Goran T. Đorđević, Univerzitet u Nišu
Dr Filip Ejdus, Univerzitet u Beogradu
Dr Miladin Kostić, Državni univerzitet u Novom Pazaru
Dr Ana Kuzmanović, Univerzitet u Beogradu
Ksenija Mitrović, Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije
Dr Mirjana Nikolić, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Dr Miodrag Popović, Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije
Dr Zorica Prnjat, Univerzitet u Beogradu
Mr Vanja Šibalić, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Dr Oliver Tošković, Univerzitet u Beogradu
Dr Bojan Tubić, Ministrarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Stefan Ubiparipović, Alumni asocijacija Zapadnog Balkana

Izvori

Muzika je preuzeta sa YouTube Audio biblioteke i slobodna je za korišćenje.
Naziv numere: Great Whyte 18
Autor: Noir Et Blanc Vie


Sve fotografije su pokrivene standardnom Shutterstock licencom - https://www.shutterstock.com/license
Za fotografije na kojima se vide lica postoje saglasnosti - Signed model and property release on file with Shutterstock, Inc.


Upotrebljeno je i nekoliko video klipova sa sajta Pixabay.
Oni su besplatni i slobodni za komercijalno korišćenje bez navođenja autora:

Pixabay License
Free for commercial use
No attribution required


Međunarodni centar za akademski integritet, Fundamental Values of Academic Integrity, https://academicintegrity.org/fundamental-values/, pristupljeno 30. januara 2019.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Osnove za kodeks o akademskom intergitetu na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, http://nsvo.gov.rs/wp-content/uploads/2013/11/Osnove-za-kodeks-o-akademskom-integritetu.pdf, pristupljeno 30. januara 2019.

Biblioteka Doma kulture Studentski grad, Vodič za citiranje, http://www.dksg.rs/biblioteka/vodicZaCitiranje/uvod.html, pristupljeno 30. januara 2019.