O ovom kursu

Dobro došli na kurseve Akademski integritet 1 i Akademski integritet 2.

Kurs Akademski integritet 1 je namenjen studentima na samom početku studija. U kursu se govori o tome šta je akademski integritet, šta se očekuje od studenata, koje ponašanje nije u skladu sa akademskim integritetom, te se studentima daju korisni saveti.

Kurs Akademski integritet 2 je namenjen studentima koji počinju da pišu svoje prve pisane radove. Mnogi vidovi akademskog integriteta tiču se pisanja seminarskih, diplomskih i naučnih radova. U kursu Akademski integritet 2 studenti se mogu upoznati sa osnovnim karakteristikama akademskog pisanja, pravilnog pozivanja na literaturu kroz citat, parafrazu i rezime, kako bi se izbegao plagijarizam i druge greške vezane za akademski integritet.

 

Akademski Integritet 1
Akademski Integritet 1
Akademski Integritet 2
Akademski Integritet 2
Dokumenti
Dokumenti
Impresum
Impresum